Regler

VÅRA

REGLER

ÖVERLIDA FISKEVÅRDSOMRÅDE

Regler

Följande regler gäller i våra sjöar.

Kortet berättigar till fiske med spinnfiske, flugfiske, mete och pimpel i samtliga sjöar.

Det är även tillåtet med så kallad trollingfiske.

Minimimått för gädda och gös är 45cm.

Ål fiskar vi inte, med respekt för att den är utrotningshotad

 

 

I Stora Hallången ingår även sikfiske i November månad med två nät om vardera 30m och max maskstorlek på 25mm.

Flötena skall vara märkta med namn och telefonnummer.

 

 

Fiskare är alltid skyldig att på anmodan av tillsyningsman uppvisa giltigt fiskekort.