Fiskekort & båt

KÖPA

Fiskekort och låna båt

ÖVERLIDA FISKEVÅRDSOMRÅDE

Fiskekort


Finns att köpa på följande platser.

 

Överlida Camping, Överlida

Tel. 0325-324 39

Monicander, Mjöbäck

Tel. 0325-340 04


iFiske

Pris

Dagskort

kr 50

Veckokort

kr 125

Årskort/ familjekort

kr 300

Båt kan lånas gratis !

 

Vi har båtar i följande sjöar för den som har giltigt fiskekort,


 

Lilla Hallången


Stora Hallången


BredasjönKontakta: Bengt Jacobsson Tel. 0730446048Regler

 

Följande regler gäller i våra sjöar.

 

Kortet berättigar till fiske med spinnfiske, flugfiske, mete och pimpel.

Det är även tillåtet med så kallad trolling.

Minimimått för gädda och gös är 45cm. Angeldon fiske ingår med max 6 ismetespön.

Ål fiskar vi inte, med respekt för att den är utrotningshotadI Stora Hallången ingår även sikfiske i November månad med två nät om vardera 30m och max maskstorlek på 25mm.

Flötena skall vara märkta med namn och telefonnummer.Fiskare är alltid skyldig att på anmodan av tillsyningsman uppvisa giltigt fiskekort.