Föreningen


FÖRENINGEN

ÖVERLIDA FISKEVÅRDSOMRÅDE

Redan under 1900 talets första hälft gjordes de första försöken att bilda en fiskeförening med Lilla- och Stora Hallången i Överlida.

Bror Lorentzon på gården Hallingsnäs var idétagare för detta, försöken misslyckades dock, på grund av oenigheter mellan markägarna.Åren gick och tiderna förändrades.

Fisket på både Väst- och Östkusten blev fritt, därefter följde Sveriges fyra största sjöar.

På 1980 talet kom politiska förslag, att göra alla sjöar och vattendrag möjliga för fritt fiske.

Flera intresseorganisationer samt en del redan bildade föreningar var emot detta.

Markägarna råddes att bilda fiskvårdsområden för att detta inte skulle bli lag.

Det slutade med att Länsstyrelsen bistod med denna hjälp.Länsstyrelsen kallade1984 representanter för de största sjöarna i Högvadåns vattensystem till ett möte på Överlida Hotell, med syfte att bilda ett fiskvårdsområde med alla vatten norr om Hallandsgränsen tillhörande detta system.

En interimsstyrelse bildades för att driva frågan vidare.

Till ordförande valdes Åke Larsson, Stenhult och kassör blev Karl-Erik Martinsson, Överlida.

Föreningen fick namnet Överlida FVO.

Interimsstyrelsen ansökte 1986 till Länsstyrelsen om att bilda ett fiskvårdsområde.

Sökande för detta stod Folke Jacobsson, Djupasjö och Jan-Olof Kärrander, Borgåsen för.Det tilltänkta området sträckte sig mellan fyra socknar, som alla hade olika regler för fisket.

Vi säljer fiskekort i de fem största sjöarna, Bredasjön, Mjöasjön, Lilla Hallången, Stora Hallången och Djupasjön.

Det finns än ytterligare runt trettio sjöar i vårt område som inte har fiskekort till försäljning.Syftet med föreningen är att tillvarata fiskrättsinnehavarnas intressen, bedriva fiskvård och inte minst att göra våra vatten tillgängliga för allmänheten.

 

Intäkterna av fiskekorten används för att underhålla och förbättra våra vatten.Målet är att även i framtiden ska alla kunna fiska i våra sjöar, ung som gammal!