Våra Sjöar

VÅRA

SJÖAR

ÖVERLIDA FISKEVÅRDSOMRÅDE

Bredasjön

Bredasjön ligger öster om Bredhults Fritidsområde och söder om Boasten

Sjön är ca 1,8km lång och 0,5km som bredast, största djupet är 20 meter annars är det mer normala 5-15 meter.

Det finns grunda ställen med stenar under ytan varför man bör vara försiktig om man kör med motor.

Tillrinngen sker från mossmark och avrinning sker på östra sidan till Mjöasjö.

På 1960 och 1970 talet konstaterades att Ph värdet var under 5, med detta låga värde kunde knappast någon reproduktion ske.

Sjön var så klar att man kunde se botten på 10 meters djup.

För att öka Ph värdet beslutades det, med George Karlsson i spetsen att kalka sjön.

Cirka 50 ton kalk östes ut för hand från en hemmagjord flotte som bogserades av två båtar med aktersnurra. Denna åtgärd stod sjökaptenen Karl-Erik Hägglund för.

Ph värdet har återhämtat sig och sjön kalkas fortfarande.

Idag finns det abborre, gädda och mört, dock är sjön mest känd för sin fina abborre.

För att komma ned till sjön kan man åka in till Bredhults fritidsområde alternativt, på andra sidan sjön till Boasten.

Man kan parkera vid Sten Bexells garage.

Lilla Hallången

Tillrinningen sker från små bäckar på den nordöstra delen av sjön och avrinning sker i den södra delen till Stora Hallången.

Sjön är cirka 2,0km lång och 0,5km bred, största djupet är cirka 20m.

Fiskbeståndet består av abborre, gös, gädda, mört, sik och ål.

Gös har planterats ut vid två tiullfällen och håller nu som bäst på att växa till sig.

I norra änden på sjön ligger Gräne gruva, där man bröt fältspat förr.

För att frakta denna användes pråmar som fraktades över sjön till en plats som låg strax intill Överlida Camping.

I södra änden på sjön låg förr ett litet kraftverk som försörjde Halla Textil med ström.

Stora Djupasjön

Stora Djupasjön är en typisk skogssjö som ligger vid ett vackert ålderdomligt jordbrukslandskap på en sida av sjön.

Utmed sjökanten kan man se kraftigt präglade terrasser som vittnar om hundraåriga odlingsmödor.

Som av namnet framgår är sjön relativt djup med ett största djup på cirka 20 meter.

Det finns goda chanser att fånga abborre och gädda, men det finns även blåsik, mört och ål här.

Denna sjö är känd för sina jätte ålar, tyvärr har detta bestånd gått ned som överallt annars.

Djupasjön har avrinning ned till Stora Hallången med bäcken Stenhultsbäcken även kallad Kvarnabäcken.

Förr var ålfisket viktigt i denna bäck, varje gård nedströms hade sin egen ålkista med hopp om att fånga lekålar.

Det blev fångst i mer eller mindre alla av dessa kistor, med detta kan man konstatera att ålen måste ha trivts i Djupasjön.

För den intresserade kan man även beskåda resterna av en gammal kvarn vid Stora Djupasjöns utlopp.

Mjöasjön

Mjöasjön ligger på gränsen mellan Svenljunga och Marks kommmun,

Sjön är ca 3,0km lång och 0,4km bred, djupen är mycket varierande.

I norra och södra delen, är den grund för att slutta nedåt och bilda en djuphåla på cirka 23m i mitten av sjön.

Förr i tiden var det kotym att varje bonde med fiskrätt lade ut risvasar, detta var viktigt då fisken även var matfisk.

Dessa risvasar fick ofta namn efter de som hade lagt ut dem,

Georges bröte, Thures bröte, Ruds bröte osv, än idag underhålls några av dem.

Placeringen av risvasarna var viktiga, de skulle ligga på kanterna vid djuphålorna, inte en helt enkel uppgift med tanke på att det varken fanns sjökort eller ekolod på den tiden.

Fin abborre har alltid funnits här och de andra arterna som finns är gädda, gös, mört, sik och ål.

I södra ändan på sjön anlades en kraftstation på 1920 talet av Ivar Isacsson som fick namnet Ivarsfors

Denna hade tillsmmans med ytterliggare en kraftstation nedströms, uppgift att leverera ström till Överlida  med omnej.

Än idag är dessa kraftstationer i bruk

Stora Hallången

Stora Hallången är den största sjön inom vårt fiskvårdsområde.

Tillrinningen av sjön kommer i den norra delen från Stora Djupasjön och i den västra delen från Lilla Hallången.

Avrinningen av sjön bildar Högvadån som senare rinner ihop med Ätran och slutligen mynnar ut i Falkenberg.

Sjön är cirka 3,5km lång och 1,0km på sitt bredaste ställe.

Djupet är över 40m på det djupaste partierna, man kan nästan ana detta när men tittar på branterna som sluttar ned mot sjön på den östra sidan.

Här har genom åren fångats grov fisk, abborre 2,6kg och gädda 17,9kg, enligt sägnen ska det även finnas stor lake här.

Gös har blivit utplanterad även i denna sjö.

Övriga arter som finns här är mört, sik, sutare och ål.

Fiskeklubben Braxen har haft sina hemmavatten här och skördat framgångar med SM-placeringar i mete ett antal gånger.

Det finns två badstränder, den ena är Näset med en fin grillplats och Vita Sand som lättas kan nås med båt.

På östra sidan kan man än idag skönja stigen Kuleli, denna stig användes förr i tiden när man skulle ta sig till Mjöbäcks kyrka, 5km söderut.